Bisnode Česká republika, a.s.

     BISNODE   MAGNUSWEB    BIZGUARD    FLASHLINE     IPOINT    HLÍDAČE    SEKTOROVÉ ANALÝZY     DOKUMENTY

Úterý, 27. leden 2015 06:42:23

Přihlásit Přihlásit

DiskuzeDiskuze

RSS kanályRSS

Přidat k oblíbeným položkámOblíbené

Navigace Zprávy

Generální ředitelé vládám: Vyřešte si zadlužení a dejte nám podmínky pro růst!

Další

ceos.jpgTéměř dvě třetiny (65 %) generálních ředitelů nejvýznamnějších společností po celém světě mají obavy z toho, jak se vlády vypořádají s rozpočtovými deficity. Vyplývá to z průzkumu poradenské sítě PwC mezi více než tisícovkou (1258) ředitelů, který zkoumal jak jejich pohled na budoucnost firem, které řídí, tak i na podmínky a vztahy s veřejným sektorem v zemích, kde působí. Proto v průzkumu odpovídalo vedle generálních ředitelů navíc také 23 významných představitelů veřejného sektoru.

„Studie ukázala, že zadání od generálních ředitelů pro vlády je zcela jednoznačné. Vyřešit zadlužení, a to způsobem, který nepodváže růst a pomůže firmám i celým ekonomikám ke zvýšení konkurenceschopnosti. Zároveň vlády musí svým dílem přispět k zajištění dostatečného zdroje kvalifikované pracovní síly,“ uvedl Jiří Halouzka, partner oddělení Poradenství, PwC Česká republika.

„Na vládní úrovni je před námi spousta práce, neboť instituce a jejich kvalita jsou jednou z hlavních slabin naší konkurenceschopnosti. Firmy i občané se shodují v požadavku, že Česká republika potřebuje zlepšit služby veřejného sektoru, zejména vládních institucí, zavést mezinárodně běžný standard manažerského řízení s větší politickou nezávislostí a lépe investovat do kvalitního vzdělávání a inovací,“ potvrzuje Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Generální ředitelé se podle průzkumu PwC shodli na třech následujících prioritách, na něž by se vlády měly zaměřit:

1. Vypořádat se s deficity

Správně stanovit priority, mít odvahu k těžkým rozhodováním a dokázat udělat více nebo alespoň stejně za méně. To jsou klíče k úspěchu. „Vlády po celém světě čelí potřebám snížit deficity a dluhy, aby zabránily riziku „projedení“ budoucnosti svých občanů,“ říká Jiří Halouzka. Prioritou při řešení deficitů by mělo být:

• Hledání způsobů, jak dosahovat vyrovnanějších veřejných rozpočtů, se zaměřením na snižování nákladů a hledání nových zdrojů financování.

• Reformy trhu práce, které zohledňují náklady na pracovní sílu.

• Inovace způsobu poskytování služeb, zejména lepším využíváním soukromého a neziskového sektoru.

• Zlepšení odpovědnosti a transparentnosti.

2. Umožnit růst

Vlády mají velkou odpovědnost za vytvoření vhodných podmínek pro růst, který je finančně, ekonomicky i ekologicky udržitelný růst, tzv. dobrý růst. „Podniky vlastněné státem či municipalitami poskytují příležitosti pro vlády v oblasti vytváření pracovních míst a podpory inovací. Jsou zapotřebí nová měřítka hodnocení sledující více, než jen tradiční finanční ukazatele a která musí poskytnout vládním představitelům i daňovým poplatníkům ucelený pohled,“ říká Jiří Halouzka.

Mezi tři klíčové mechanismy veřejného sektoru umožňující růstu patří:

• Města, která jsou hlavním motorem udržitelného růstu. „Inteligentní města“ také přinášejí novou úroveň spolupráce napříč sektory taženou společnými zájmy v oblasti čistých technologií, energetické efektivity a udržitelnosti.

• Klastry ekonomických aktivit, které jsou životně důležité pro konkurenceschopnost, stejně tak jako je potřeba inovačních systémů a nových způsobů modelování a financování růstu, stanovování priorit a zaměření prostřednictvím národních strategií inovace.

• Vyvážený integrovaný program infrastruktury je potřebný pro jakoukoli moderní ekonomiku, která má fungovat efektivně a být konkurenceschopná.

3. Boj s nedostatkem kvalifikované pracovní síly

„Spolupráce veřejného a soukromého sektoru je rozhodující při získávání a udržení zaměstnanců. Vlády mohou udělat více pro vytvoření prostředí, které pomáhá překonat nedostatek klíčových odborníků na trhu," říká Jiří Halouzka.

Je odpovědností vlád pomoci podnikům získat potřebné odborníky prostřednictvím:

• Programů, které „vybaví“ lidi potřebnými dovednostmi.

• Nových způsobů, které přesvědčivě nasměrují lidi do vysoce kvalifikovaných povolání, která na trhu chybí.

• Řešení nevyužitého potenciálu některých skupin obyvatelstva, který by mohl zvýšit produktivitu celé společnosti.

• Řady dalších opatření, která vládní organizace a veřejný sektor musí jako zaměstnavatelé učinit, aby si držely a zapojily své klíčové zaměstnance - včetně zvýšení atraktivity veřejného sektoru, rozvoje trvalé plánu pracovní síly, definování potřeb na znalosti a schopnosti zaměstnanců a jejich systematického mapování a udržováním s ohledem na místní zdroje.

Zdroj: PwC


Líbí se Vám článek? Máte otázky? Nesouhlasíte s obsahem? Vážíme si Vašeho názoru. Pomůžete nám tím zlepšit obsah a kvalitu článků. Přidejte svůj komentář a rozpoutejte diskusi mezi čtenáři.

Jednotlivé komentáře je možné hodnotit prostřednictvím kladného nebo záporného hodnocení. Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele. Na pravé straně je celkové hodnocení komentáře.

číst příspěvky

Žádné příspěvky. Buďte první a přidejte komentář do diskuse.

Server iPOINT.cz neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskuzních příspěvků. Diskuzní příspěvky vyjadřují výhradně názor jejich autorů. Provozovatel si vyhrazuje právo odstraňovat diskuzní příspěvky, které uzná za nevhodné. Za nevhodné jsou považovány zejména texty, které jsou urážlivé, obsahují vulgární slova, reklamu, mají rasistický obsah nebo nedodržují téma diskuse.